desember 2012

viktige datoer

2012:

♦ Slutten av sommern/august - Sendte inn interesseskjema

♦ 4. September - Intervju

♦ 4. Oktober - Ble tatt inn i programmet og fikk svarkort

♦ 10. Oktober - Get Ready #1

♦ 7. November - Takket ja til plassen

♦ 8. November - Fikk underorganisasjon (Forte) og min norske kontaktperson Leonie.

♦ 21. November - Get Ready #2

♦ 27. November - Tok første dose Hepatit A+B

♦ 4. Desember - Sendte inn søknad

2013:

♦ 10. Januar - Tok andre dose Hepatit A+B

♦ 23. Januar - Get Ready #3

♦ 2. April - Fikk vertsfamilie!

18. Juni - Fikk kopi av mitt DS-2019 på mail

♦ 27. Juni - Gjøre ferdig visum (DS-160, betale SEVIS-avgift, ta visumbilde)

♦ 28. Juni - Tredje/siste dose Hepatit A+B

♦ 30. Juli - Tok tuberkulosetest 

♦ 2. August - Skypet med vertsfamilien